Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in in ons land introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en complete vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer doelmatige en efficiënte gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, te interpreteren en toe te passen in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitie discipline komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt haar leden de theoretische en praktijk gerichte zijde van het Wing Chun, alsmede de bij deze stijl toebehorende levenshouding en de sociale en geestelijke instelling, aan te leren en de harmonie en eensgezindheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft ontvangen en nog in diens les geeft.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het absoluut niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt en er later op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier immers hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.